เกี่ยวกับบัญชี

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สื่อและข่าวสาร

เกี่ยวกับหมอ

หน่วยงานรัฐ

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับนักศึกษาฝึกงาน ส่ง Resume ,Portfolio แนะนำตัวเอง และผลงานมาทาง Email : oddyokpat@gmail.com ติดต่อ เบอร์ 095-9159953

ลักษณะงาน :งานพาร์ทไทม์
สำนักงานใหญ่
1

0

รับนักศึกษาฝึกงาน ส่ง Resume ,Portfolio แนะนำตัวเอง และผลงานมาทาง Email : oddyokpat@gmail.com ติดต่อ เบอร์ 095-9159953

ลักษณะงาน :งานพาร์ทไทม์
สำนักงานใหญ่
1

0

รับนักศึกษาฝึกงาน ส่ง Resume ,Portfolio แนะนำตัวเอง และผลงานมาทาง Email : oddyokpat@gmail.com ติดต่อ เบอร์ 095-9159953

ลักษณะงาน :งานพาร์ทไทม์
สำนักงานใหญ่
1

0

มีทักษะถ่ายภาพ - วิดีโอ และตัดต่อวิดีโอได้ สามารถตัดต่อวิดีโอโดยใช้ Adobe Premiere Pro

ลักษณะงาน :งานประจำ
สำนักงานใหญ่
1

ต่อรองได้

เชี่ยวชาญ Adobe Photoshop ,Illustrator ถ้าใช้โปรแกรม Premiere Pro,After Effect จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ มีIdea อยู่เสมอ

ลักษณะงาน :งานประจำ
สำนักงานใหญ่
1

ต่อรองได้

ดูงานเพิ่มเติม