งานตามประเภท

งาน ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ผลการค้นหาทั้งหมด 5 รายการ

รับนักศึกษาฝึกงาน ส่ง Resume ,Portfolio แนะนำตัวเอง และผลงานมาทาง Email : oddyokpat@gmail.com ติดต่อ เบอร์ 095-9159953

ลักษณะงาน : Part-Time

สำนักงานใหญ่

0

1

รับนักศึกษาฝึกงาน ส่ง Resume ,Portfolio แนะนำตัวเอง และผลงานมาทาง Email : oddyokpat@gmail.com ติดต่อ เบอร์ 095-9159953

ลักษณะงาน : Part-Time

สำนักงานใหญ่

0

1

รับนักศึกษาฝึกงาน ส่ง Resume ,Portfolio แนะนำตัวเอง และผลงานมาทาง Email : oddyokpat@gmail.com ติดต่อ เบอร์ 095-9159953

ลักษณะงาน : Part-Time

สำนักงานใหญ่

0

1

มีทักษะถ่ายภาพ - วิดีโอ และตัดต่อวิดีโอได้ สามารถตัดต่อวิดีโอโดยใช้ Adobe Premiere Pro

ลักษณะงาน : Part-Time

สำนักงานใหญ่

ต่อรองได้

1

เชี่ยวชาญ Adobe Photoshop ,Illustrator ถ้าใช้โปรแกรม Premiere Pro,After Effect จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ มีIdea อยู่เสมอ

ลักษณะงาน : Part-Time

สำนักงานใหญ่

ต่อรองได้

1

ดูงานเพิ่มเติม